Skriften S:t Olof

är ett Medlemsblad för Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille och dess medlemmar.

Den lilla skriften som utkommer 4 ggr/år avser plocka fram minnen ur stadens och bygdens historia från istid till nutid.

 

Hittills har intresserade medlemmar lämnat värdefulla bidrag till historiska nedslag i vår historia i form av berättelser & bilder både ur minnes- och fotoarkiven.  Vi i styrelsen hoppas att så många medlemmar som möjligt fortsätter att bidra med stoff till vårt medlemsblad även i framtiden.

 

Några av våra flitiga medarbetare närmar sig 100 år, nämligen Berndt Pettersson och Olle Lorin* - STORT TACK för alla era bidrag!

Kanske vi kan hoppas på ytterligare några bidrag från dessa "krutgubbar" innan 100-årsdagen.

*/ Olle Lorin avled den 7 december 2020 i en ålder av 97 år.

 

Ett STORT TACK också till Janett Eriksson som under 8 år, på ett mycket förtjänstfullt sätt, fungerat som redaktör för S:t Olof.