St Olofs Gille

S:t Olofs Gille

Välkommen till hembygdsföreningens hemsida!

Torshälla Hembygdsförening S:t Olofs Gille finns på Torshälla hembygdsmuseum, Bergströmska gården, Lilla gatan 12, 644 35  Torshälla. Tel. 016-35 50 76

Du är välkommen att bli vår medlem. Medlemsavgiften är endast 100 kr för enskild och 150 kr för familj. Du kan kontakta någon i styrelsen eller använda vårt Plusgiro som är 26 81 47-6.

 

Torshälla hembygdsmuseum, Bergströmska gården

har följande program:

 

Lördag 27 augusti kl. 10.00 - 14.00

Växtmarknad i Mormorstäppan!

Kaffeservering

Torsdagar öppet mellan kl. 13.00 - 16.00

 

Varmt välkommen till Bergströmska gården!

 

För hela sommarens program, se under flik "Program"

 

Arrangör: Hembygdsföreningen S:t Olofs Gille i samarbete med
Torshälla stads förvaltning samt Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland

 

Medlemstidningen S:t Olof finns att läsa under fliken S:t Olof, till och med nummer 4/2014

__________________