St Olofs Gille

S:t Olofs Gille

Välkommen till vår hemsida!

Torshälla Hembygdsförening S:t Olofs Gille finns på Torshälla hembygdsmuseum, Bergströmska gården, Lilla gatan 12, 644 35  Torshälla. Tel. 016-35 50 76

Du är välkommen att bli vår medlem. Medlemsavgiften är endast 100 kr för enskild och 150 kr för familj. Du kan kontakta någon i styrelsen eller använda vårt Plusgiro som är 26 81 47-6.

 

Välkommen till Bergströmska gården på Påskafton

kl. 11.00 - 16.00!

Under Torshälla konstrunda visar vi en påbörjad modell av Torshälla jubileumsdräkt.

Vi har också visningar av gården och dess samlingar vid två tillfällen, kl. 12.00 och kl. 14.00.

Försäljning av varm korv!

 

Torshälla hembygdsmuseum, Bergströmska gården har följande öppettider fr o m 4 februari t o m november:

Torsdagar kl. 13.00-16.00

Varmt välkommen till oss!

 

Programmet för sommaren läggs ut under fliken program så snart det är klart.

 

Arrangör: Hembygdsföreningen S:t Olofs Gille i samarbete med

Torshälla stads förvaltning

 

Medlemstidningen S:t Olof finns att läsa under fliken S:t Olof, till och med nummer 4/2014

__________________