St Olofs Gille

S:t Olofs Gille

Välkommen till hembygdsföreningens hemsida!

Torshälla Hembygdsförening S:t Olofs Gille finns på Torshälla hembygdsmuseum, Bergströmska gården, Lilla gatan 12, 644 35  Torshälla. Tel. 016-35 50 76

Du är välkommen att bli vår medlem. Medlemsavgiften är endast 100 kr för enskild och 150 kr för familj. Du kan kontakta någon i styrelsen eller använda vårt Plusgiro som är 26 81 47-6.

 

HISTORISK AFTON

Torshälla kyrka

Onsdag 26 oktober kl. 18.30

"Citat om och av Axel Oxenstierna"

Föredrag av Inger Lindroth

tidigare kyrkoherde i Kafjärdens församling.

Kvällen inleds med musik.

Måltid i Kyrkans hus efter föredraget.

Anmälan till måltiden senast 21 oktober till expeditionen i

Kyrkans hus, tfn 016-35 85 03. Pris 100 kronor.

OBS Begränsat antal platser!

Varmt välkommen!

Arrangörer: S:t Olofs Gille, Torshälla församling och

Torshälla stads förvaltning

________________________

ÖPPETTIDER

Torshälla hembygdsmuseum

Bergströmska gården

varje torsdag mellan kl. 1300 - 16.00 t o m november

Varmt välkommen!

 

Arrangör: Hembygdsföreningen S:t Olofs Gille i samarbete med
Torshälla stads förvaltning samt Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland

 

Medlemstidningen S:t Olof finns att läsa under fliken S:t Olof, till och med nummer 4/2014

__________________