St Olofs Gille

S:t Olofs Gille

Välkommen till hembygdsföreningens hemsida!

Torshälla Hembygdsförening S:t Olofs Gille finns på Torshälla hembygdsmuseum, Bergströmska gården, Lilla gatan 12, 644 35  Torshälla. Tel. 016-35 50 76

Du är välkommen att bli vår medlem. Medlemsavgiften är endast 100 kr för enskild och 150 kr för familj. Du kan kontakta någon i styrelsen eller använda vårt Plusgiro som är 26 81 47-6.

 

Torshälla hembygdsmuseum, Bergströmska gården

har följande program vecka 29:

 

Tisdag 19 juli öppet kl 13.00 - 16.00

Visning av gården kl. 14.00. Avgift 10 kr/person


Torsdag  21 juli öppet kl. 13.00 - 16.00

Hantverksinspiration; vi visar vävteknik

Musikunderhållning

Försäljning av rättvisemärkt

Kaffeservering med hembakat


Lördag 23 juli öppet kl. 13.00 - 16.00

Visning av gården kl. 14.00. Avgift 10 kr/person


Söndag 24 juli, kl. 10.00. Kyrkkaffe

Kaffe efter högmässan

 

För hela sommarens program, se under flik "Program"

Varmt välkommen till Bergströmska gården!

 

Arrangör: Hembygdsföreningen S:t Olofs Gille i samarbete med
Torshälla stads förvaltning samt Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland

 

Medlemstidningen S:t Olof finns att läsa under fliken S:t Olof, till och med nummer 4/2014

__________________